Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı görevi, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslar arası anlaşmalar ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde işletmelerin yaptığı işlemleri çevreye ve insanlara zararsız ve güvenli bir şekilde yapmaları için işletmelere yardımcı olmaktır.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ kapsamında eğitimler, yetkilendirilen tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticileri tarafından, tehlikeli maddelerin taşınması konusundaki yürürlükteki mevzuat, taraf olduğumuz uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile AB müktesebatı düzenlemeleri esas alınarak verilir.

 • Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olmak,
 • Kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçlarından hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamak,
 • Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslını ibraz etmek veya noter onaylı suretini sunmak, (Yangın söndürme eğitimi Efe Eğitim ve Danışmanlık tarafından sağlanmaktadır.)
 • TMGDEYB sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi tamamlama belgesini almak, bu Tebliğ kapsamında açılacak sınavda başarılı olmak gerekir.
 • ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı eğitimi asgari 49 saattir ve eğitime devam zorunluluğu vardır. RID (Tehlikeli Eşyaların Demiryoluyla Uluslararası Taşınmasına İlişkin Yönetmelik), IMDG Kod (Uluslararası Denizcilik Tehlikeli Yükler Kod) veya IATA DGR (Tehlikeli Maddelerin Havayoluyla Taşınması Düzenlemeleri) kapsamındaki faaliyetlere ilişkin olarak tehlikeli madde güvenlik danışmanı yetkisini de isteyen adaylar, ayrıca onar ders saati ilaveten eğitim almaları gerekir.

  Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanı hakkında yayımlanmış olan tebliğin, Üçüncü Bölüm, Madde 13’de eğitim konuları bulunmaktadır.

  ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI (TMGD) SINAV DUYURUSU

  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ çerçevesinde;

  Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezlerinden, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitim Tamamlama Belgesi alarak sınava girme hakkı kazanan Bakanlığımızca düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi Programına katılarak sınavda başarılı olmuş kişiler, için 2015 yılı içerisinde 6 (altı) adet Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı yapılacaktır. Sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

  2015 YILI TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI (TMGD) SINAV TARİHLERİ
  Sınav Tarihi Başvuru Başlangıç Tarihi Başvuru Bitiş Tarihi Eğitimden Muaf Sınav Başvuru Bitiş Tarihi
  14 ŞUBAT 2015 12 OCAK 2015 26 OCAK 2015 26 OCAK 2015
  25 NİSAN 2015 23 MART 2015 06 NİSAN 2015 06 NİSAN 2015
  06 HAZİRAN 2015 04 MAYIS 2015 18 MAYIS 2015 18 MAYIS 2015
  29 AĞUSTOS 2015 27 TEMMUZ 2015 10 AĞUSTOS 2015 10 AĞUSTOS 2015
  24 EKİM 2015 21 EYLÜL 2015 05 EKİM 2015 05 EKİM 2015
  19 ARALIK 2015 16 KASIM 2015 01 ARALIK 2015 01 ARALIK 2015

  1) 14 ŞUBAT 2015 TMGD SINAVI İÇİN,

  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim Merkezleri tarafından 12 Ocak 2015 Pazartesi günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar ile eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar 26 Ocak 2015 tarihi saat 17.00’ye kadar 14 Şubat 2015 tarihinde saat 10:00’da yapılacak TMGD sınavına başvuru yapabilirler.

  2) 25 NİSAN 2015 TMGD SINAVI İÇİN,

  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim
  Merkezleri tarafından 23 Mart 2015 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar ile eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar 06 Nisan 2015 tarihi saat 17.00’ye kadar 25 Nisan 2015 tarihinde saat 10:00’da yapılacak TMGD sınavına başvuru yapabilirler.

  3) 06 HAZİRAN 2014 TARİHLİ TMGD SINAVI İÇİN,

  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim Merkezleri tarafından 04 Mayıs 2015 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar ile eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar 18 Mayıs 2015 tarihi saat 17.00’ye kadar 06 Haziran 2015 tarihinde saat 10:00’da yapılacak TMGD sınavına başvuru yapabilirler.

  4) 29 AĞUSTOS 2015 TMGD SINAVI İÇİN,

  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim Merkezleri tarafından 27 Temmuz 2015 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar ile eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar 10 Austos 2015 tarihi saat 17.00’ye kadar 29 Ağustos 2015 tarihinde saat 10:00’da yapılacak TMGD sınavına başvuru yapabilirler.

  5) 24 EKİ M 2015 TMGD SINAVI İÇİN SINAVI İÇİN,

  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim Merkezleri tarafından 21 Eylül 2015 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar ile eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar 05 Ekim 2015 tarihi saat 17.00’ye kadar 24 Ekim 2015 tarihinde saat 10:00’da yapılacak TMGD sınavına başvuru yapabilirler.

  6) 19 ARALIK 2015 TMGD SINAVI İÇİN SINAVI İÇİN,

  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi vermek üzere Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim Merkezleri tarafından 16 Kasım 2015 günü saat 21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılanlar ile eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar 01 Aralık 2015 tarihi saat 17.00’ye kadar 19 Aralık 2015 tarihinde saat 10.00’da yapılacak TMGD sınavına başvuru yapabilirler.

  NOT: Bakanlık gerektiğinde sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir.

  AÇIKLAMA:

  1) Eğitim Merkezlerinden eğitim almış ve Bakanlığımızca eğitimi onaylanmış kişiler ile eğitimden muaf kişiler kendi (e-devlet) şifreleri ile www.turkiye.gov.tr adresinde bulunan Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü hizmetlerinden Sınav Başvuru hizmetini kullanarak veya TMGD eğitimi aldıkları eğitim merkezlerinin yetkilisine ait (e-devlet) şifresi ile en son altı ay önce çekilmiş (yüz hatlarının tamamı gözükecek şekilde ve renkli) resimleri taranarak kamu.turkiye.gov.tr adresinden müracaatta bulunabilirler. Kendilerine ait resimleri taranmamış olan adaylar sınava alınmayacak olup, sınava alınmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınav başvuru başlangıç tarihinden önce Bakanlığımız evrak kaydına giren kursiyerlerin resim düzeltme talepleri işleme alınacak olup, sınav başvuru tarihinden sonra yapılan resim düzeltme talepleri bir sonraki sınav için dikkate alınacaktır.

  Eğitim kurumunun kapatılmış olması halinde sınav başvurusu yapacak kişi kendi şifresi veya herhangi bir eğitim kurumu aracılığıyla müracaat edebilecektir.

  2) Sınav ücreti, 50 TL. dir. Sınav ücreti, sınava girecek olan şahsın T.C. kimlik numarası belirtilerek Halkbankası’na yatırılacaktır. Ayrıca, sadece sınavı kazanan kişiler T.C. kimlik numarasını belirtilerek TMGD Sertifika için 571 TL.(2015 yılı için) ücreti de Halkbankasına yatıracaklardır.

  3) Sınav müracaatında bulunmuş ancak sınav ücretini yatırmayanlar adına sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek ve bu kişiler sınava kabul edilmeyeceklerdir.

  4) Adaylar, sınav giriş belgelerini http://www.turkiye.gov.tr adresinden e-devlet şifreleri ile veya sertifikalarını aldıkları eğitim kuruluşları aracılığıyla http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden temin edebilirler. Adaylara ayrıca posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile resimli kimlik belgelerini (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler sınava giremezler.

  5) Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

  Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimleri Hakkında Sık Sorulan Sorular
  1. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD – DGSA) ne demektir?
  – Türkiye’nin taraf olduğu ADR sözleşmesi kapsamında tehlikeli mallarla ilgili faaliyet gösteren işletmelerde görev alan kişilerdir.
  2. Kimler Güvenlik Danışmanı Olabilir?
  – Üniversitelerin lisans bölümlerinden mezun olan herkes Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilir.
  3. Hangi İşletmeler Güvenlik Danışmanı bulundurmalıdır?
  – Elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerde,
  – ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmelerde, bir veya birden fazla Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma zorunluluğu vardır.

  4. Nasıl Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilirim?
  – Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Eğitim Yetki Belgesi alan eğitim merkezlerinden 49 saat eğitim alarak ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının sınavına katılarak TMGD olabilirsiniz.
  5. TMGD Eğitimlerini nereden alabilirim?
  – Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından akredite edilen kurumlardan bu eğitimleri alabilirsiniz. Kurumumuz bu konuda eğitimler vermeye yetkilendirilmiştir.
  6 TMGD belgelerinin süresi var mıdır?
  – Aldığınız sertifikalar 5 yıl geçerlidir. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanları her iki yılda bir güncelleme eğitimleri almalıdır.