tmgd

TMGD Sınavı

Sınavlar Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihlerde (en az 60 gün önce ilan edilir), yılda en az iki kez Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılır. Sınav yazılı olarak yapılır ve test veya açık uçlu sorular ile vaka çözümünden oluşur. Ulaştırma Bakanlığı’nın yapacağı sınavda başarılı olmaları gerekmektedir

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olmak için 70 puan, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitmeni olmak için 80 puan almak ve Bakanlık tarafından istenen yabancı dil belgelerinden birine sahip olmak gerekir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ( TMGD ) Sınavına Girebilmek için İstenen Belgeler;

  • T.C vatandaşları için T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancılar için pasaport örneği,
  • Öğrenim durumunu gösterir belgenin(diploma) Türkçe’ye tercüme edilmiş noter onaylı sureti,
  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi tamamlama belgesi,
  • Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslının ibrazı (TMGD sınavı sonrasında da ibraz edilebilir) veya noter onaylı sureti,
  • Sınav ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

Sertifikaların Geçerliliği ve Yenilenmesi;

  • Sertifika 5 yıl süresince geçerlidir. Sertifika sahibi sertifikanın geçerlilik süresi bitmeden son yılda sınava girip sınavı geçmesi halinde sertifikasının süresini 5(beş) yıl uzatabilir.
  • TMGD’ler, yapılan değişiklikler için 2 yılda bir yenileme eğitimini almak zorundadırlar.